Wat is implantologie?

Een implantaat is een klein titanium schroefje met een lengte van 4 tot 15 mm en een diameter van 3 tot 5 mm.
Als u één of meerdere tanden of kiezen mist, kunnen er implantaten in het bot van de kaak geplaatst worden. Het bot groeit vervolgens tegen het implantaat aan. Door de botaangroei vormen het implantaat en de kaak één geheel. Na verloop van tijd kan er een kroon, een brug of een prothese op geplaatst worden. Zelfs als u onvoldoende kaakbot heeft, dan kan de kaak zo versterkt worden dat een implantaat toch kan worden geplaatst.

 

Een implantaat kan bij voorbeeld geplaatst worden bij Dentista in Amsterdam.

Implantaat Amsterdam - Implantologie Jeroen Huigen

Waarom implantaten?

  • U heeft een gedeeltelijke prothese (frame of een plaatje). U ondervindt hiervan last tijdens het eten.
  • De prothese voelt niet comfortabel aan.
  • U vindt een uitneembare prothese in uw mond niet prettig.
  • U heeft problemen met uw kunstgebit; het zit los, u kauwt en/of spreekt moeilijk, u heeft pijn tijdens het eten, er treedt een kokhalsreflex op bij het indoen of dragen van een prothese of u heeft een ingevallen mond en/of wangen.
  • Uw etsbrug komt regelmatig los.
  • Er ontbreken enkele tanden of kiezen, maar de rest van uw gebit is gezond en gaaf.
  • U dreigt één of meerdere onontbeerlijke tanden of kiezen te verliezen.
Implantaat Jeroen Huigen

Gemaakt van titanium

Een implantaat vervangt uw eigen wortel in de kaak. Het is in feite een kunstwortel die even groot is als een natuurlijke wortel. Een implantaat is gemaakt van titanium en is ongeveer 4 tot 15 mm lang. Titanium wordt zeer goed verdragen door het eigen lichaam. Afstotingsverschijnselen komen zeer zelden voor. Het implantaat vervangt de functie van de tandwortel en geeft de kauwkracht van het implantaat door aan het kaakbot. Het kaakbot blijft door deze natuurlijke belasting vitaal en slinkt niet.

 

Een implantaat kan bij voorbeeld geplaatst worden bij Dentista in Amsterdam.

Section

Het implantaat wordt met een korte ingreep en onder plaatselijke verdoving in het kaakbot geplaatst. Vervolgens groeit het kaakbot tegen het implantaat aan. Nadat het implantaat stevig in de kaak is vastgegroeid, is er een solide basis om een kunstgebit op vast te klikken of om er een kroon en/of brug op te plaatsen.

Implantaat

Veilig

Implantologie wordt al toegepast sinds de 60-er jaren. Sindsdien zijn er meer dan 10.000 wetenschappelijke artikelen geplubiceerd waarbij vele patienten gedurende lange tijd zijn gevolgd. Uit deze onderzoeken komt het hoge succespercentage van meer dan 96% naar voren.

 

Een implantaat kan bij voorbeeld geplaatst worden bij Dentista in Amsterdam.

Één implantaat

Solitaire tandvervaning

De solitaire tandvervanging met implantaat

Enkel implantaatPatiënten kunnen door een aangeboren afwijking een tand of kies missen.

Een ongeval of een bal op een tand bij het sporten is ook een belangrijke oorzaak.

Het opvullen van een gat in het gebit met een implantaat is dan een uitstekende oplossing.

Vanwege groei bij jeugdige patiënten is tandvervanging door implantaten pas mogelijk rond 21e jaar.

Aangezien een implantaat de wortel vervangt is het mogelijk om zonder de gezonde aangrenzende tanden te laten beslijpen de tand te vervangen. Het eindresultaat voelt en ziet er precies zo uit als de eigen tanden.

Meerdere implantaten

Meerdere tandvervanging

Vervanging van meerdere tanden of kiezen

Als u door cariës, een fractuur van een gebitselement of parodontale problemen tanden of kiezen dreigt te verliezen, kan het aanbrengen van meerdere implantaten de oplossing voor deze problemen betekenen.

Een groot voordeel is dat er geen gezonde elementen hoeven te worden beslepen voor een brug. Als er geen gezonde tanden of kiezen aanwezig zijn, dan is een brug op implantaten zelfs de enige manier om een uitneembare prothese te voorkomen. Het dragen van een prothese is voor veel mensen een dagelijks probleem. Implantaten zijn dan de oplossing.

Om uw implantaten zo lang mogelijk mee te laten gaan, is een goede mondhygiëne van groot belang.

Klik hier voor meer informatie over mondhygiëne.

Prothese

Volledige tandvervanging

Volledige tandvervanging en vaste brugconstructie

Volledige tandevervanging met implantatenVeel patiënten willen tegenwoordig geen uitneembare volledige prothese meer dragen om psychologische of sociale redenen. Ziet u op tegen een uitneembaar kunstgebit, dan bestaat de mogelijkheid om bij te weinig volume de kaak weer op te bouwen met eigen of synthetisch bot. Het gevoel eigen vaste tanden terug te hebben is fantastisch.

Mondhygiëne

Mondhygiëne

Een implantaat onder een kroon of brug zit verankerd in het bot van uw kaak.

Het is erg belangrijk dat u de overgang van de kroon of brug naar het tandvlees goed schoonmaakt. Poets dit gebied zorgvuldig met een zachte tandenborstel en gebruik tandenstokers, ragers en/of flossdraad. Bij een slechte mondhygiëne kunt u uw implantaat verliezen.

Implantaten die als pijlers dienen onder een overkappingsprothese maakt u schoon met een zachte tandenborstel, ragers en/of (super)flossdraad. Poets tweemaal per dag het deel van het implantaat dat boven het tandvlees uitsteekt. Besteed extra aandacht aan de overgang van het implantaat naar het tandvlees. Reinig de ruimte onder de spalk met ragers en/of superfloss op aanwijzing van uw implantoloog of mondhygiënist. Als u voedselresten en plak rond de implantaten niet weghaalt, gaat het tandvlees ontsteken. Daardoor verliezen de implantaten op den duur hun houvast, gaan ze los staan en kunnen ze pijn veroorzaken.

Nazorg

Een goede dagelijkse mondhygiëne en regelmatige controle door uw implantoloog zijn noodzakelijk nadat uw implantaat is geplaatst. De implantoloog geeft aan wanneer hij u wil terugzien voor controle. Bij deze controle wordt aandacht besteed aan:

-De gezondheid van uw tandvlees.
-De situatie van het kaakbot rondom uw implantaten.
-Slijtage van de kroon, brug of prothese.

Leveranciers implantaten

Astra
Straumann

Er worden implantaten gebruikt van drie gerenommeerde merken Straumann, Astra en het SDS Ceramic implant

Voor nadere informatie over Straumann® klik hier.
Voor nadere informatie over Astra Tech® klik hier.

Voor nadere informatie over SDS Ceramic Implant® klik hier.

 

Er wordt gebruik gemaakt van drie implantaattypen:

-Straumann type Roxolid SLA Tissue Level Implant
-Astra Tech Implant System EV

-SDS Ceramic implant (keramisch implantaat)

De prijzen en kwaliteit van het Astra implantaat en Straumann SLA implantaat zijn nagenoeg hetzelfde.

Het Straumann Roxolid implantaat is het sterkste implantaat en wordt gebruikt als het alleen mogelijk is een smal implantaat te plaatsen omdat bijvoorbeeld een kaakverbreding niet mogelijk is.

 

Het SDS is een kermisch implantaat en bevat geen metaal. Het implantaat is zeer sterk en in de mond goed toepasbaar voor patiënten die een metaal-vrij implantaat wensen.

Hoe verloopt de behandeling?

Eerst vindt er een uitgebreid onderzoek plaats. Er wordt bekeken of uw algemene gezondheid goed is en met behulp van röntgenfoto´s wordt de conditie van het kaakbot onderzocht. Er wordt bepaald welk implantaat geschikt is, hoeveel implantaten er nodig zijn en er wordt d.m.v. studiemodellen bekeken welk soort prothetische voorziening op het implantaat geplaatst kan worden. Hieruit volgt het behandelplan.

De behandeling zelf verloopt in twee fasen:

Eerste behandelfase

Eerst wordt het implantaat geplaatst. U krijgt een plaatselijke verdoving. Daarna wordt het tandvlees losgemaakt, zodat het bot zichtbaar wordt. Vervolgens wordt een gaatje in het bot geboord, waarna het implantaat in de opening geschroefd wordt. Tenslotte wordt het tandvlees met hechtingen gesloten. Hoewel de ingreep zelf niet erg belastend is, kan er kort na het inbrengen van het implantaat een lichte zwelling ontstaan. In het algemeen heeft u niet veel napijn. Zo nodig krijgt u hiervoor een pijnstillend middel voorgeschreven. Meestal moet u zacht voedsel gebruiken tot één à twee weken na het aanbrengen van de implantaten.
Na het aanbrengen van het implantaat heeft het bot drie tot zes maanden nodig om tegen het implantaat te groeien. In die periode mogen de implantaten niet worden belast. Het is in deze periode soms wel mogelijk een tijdelijke voorziening (noodkroon, noodbrug of kunstgebit) te maken. Uw tandarts-implantoloog zal u hierover vooraf informeren.

Na de rustperiode volgt de tweede behandelfase.

Tweede behandelfase

Op het vastgegroeide implantaat wordt een kroon, een brug, of een overkappingsprothese geplaatst. Meestal wordt hiervoor onder plaatselijke verdoving eerst een klein stukje van het tandvlees boven het implantaat weggenomen. Vervolgens wordt er een healingdopje op het implantaat geplaatst dat door het tandvlees heen steekt. Na één tot twee weken wordt er een afdruk gemaakt en uiteindelijk twee weken na de afdruk wordt de kroon, brug of prothese geplaatst.

 

Een implantaat kan bij voorbeeld geplaatst worden bij Dentista in Amsterdam.

Zijn implantaten bij u toe te passen?

Als u zich wilt laten informeren over de mogelijkheden voor toepassing van implantaten in uw kaak dan kunt u een afspraak maken voor een informatieconsult. Het is niet strikt noodzakelijk maar wel wenselijk om voor een verwijzing eerst contact op te nemen met uw eigen tandarts.
Aan de hand van een gesprek, een mondonderzoek en röntgenfoto´s kan er een behandelplan worden opgesteld. Vanwege de groei bij jeugdige patiënten is tandvervanging door een implantaat pas wenselijk na het 21e levenjaar. Soms is het wenselijk nog langer te wachten.

Nieuwe ontwikkelingen

Gedurende de laatste tien jaar hebben de ontwikkelingen binnen de implantologie een grote vlucht genomen, vooral op het gebied van de techniek en de materialen. Hierdoor zijn de behandelmogelijkheden enorm toegenomen.
Wat een aantal jaren geleden niet kon, kan nu wel.
De belangrijkste ontwikkeling is de mogelijkheid tot het opbouwen van de kaak door middel van een botherstellende operatie (d.m.v. kunstbot of autoloog bot). Met behulp van deze techniek is het in bijna alle gevallen mogelijk implantaten te plaatsen.

Een nieuwe oppervlaktestructuur van implantaten zorgt ervoor dat de botcellen niet alleen beter, maar ook sneller aan het implantaat vastgroeien. Dit heeft geleid tot een hoger succespercentage van het genezingsproces (97%) en tot kortere behandelprocedures.

Implantaat in de esthetische zone

Bij een implantaat in de esthetische zone moet u denken aan een voortand. Als een implantaat geplaatst wordt als basis voor een voortand, zal de behandeling iets anders verlopen. Doordat de kaak op deze plek vaak vrij smal is, zal er bijna altijd een botopbouw nodig zijn. Als dit het geval is, zal het tandvlees via een bindweefselgraft nog opgedikt worden om een zo mooi mogelijk esthetisch resultaat te krijgen. Alvorens er een definitieve kroon geplaatst wordt, wordt er eerst een noodkroon gemaakt. Deze wordt een aantal keer aangepast om het tandvlees zo mooi mogelijk bij de kroon te vormen.

Bindweefselgraft

Op sommige plekken in de mond is het tandvlees zeer dun. Vaak is het dan verstandig het tandvlees op te dikken met een stukje bindweefsel.

Er wordt een klein sneetje gemaakt aan de zijkant van uw gehemelte. Er wordt wat weefsel weggenomen (bindweefsel). Een kleine oplosbare hechting volstaat om het sneetje weer te dichten.

Het stukje bindweefsel wordt uiteindelijk onder het tandvlees aan de buitenkant van het implantaat aangebracht en gehecht. Het gehemelte kan ongeveer één week wat schrijnend aanvoelen.

 

Een implantaat kan bij voorbeeld geplaatst worden bij Dentista in Amsterdam.