Botopbouw

Als er te weinig kaakbot is, moet een augmentatietechniek worden uitgevoerd. Als er relatief weinig bot opgebouwd hoeft te worden, wordt het implantaat tegelijk met de botopbouw geplaatst. Als er een grote botopbouw noodzakelijk is, moet dat in een aparte zitting gebeuren.
In het algemeen wordt een genezingsperiode van vier tot zes maanden aangehouden. Er zijn diverse technieken om een botopbouw uit te voeren.

botopbouw
GBR (Guided Bone Regeneration)

Het botdefect wordt opgevuld met kunstbot, autoloog bot of bloed. Dit wordt dan bedekt met een membraan.
Dit membraan kan resorbeerbaar of niet resorbeerbaar zijn. De niet resorbeerbare membranen zijn vaak met titanium versterkt, waardoor de ruimte mooi wordt opgevuld.

Bottransplantatie

Het bot kan getransplanteerd worden uit de kaak.
Meestal wordt hiervoor de onderkaak ter hoogte van de verstandskies als bron gebruikt omdat die veel hard bot bevat. Dit bot kan als een blokje vastgeschroefd worden, maar het kan ook verspaand worden, waardoor de vorm kan worden aangepast.

Sinuslift (bijholte ophoging)

Bij een sinuslift wordt de kaakholte in de bovenkaak voor een deel gevuld met (kunst) bot. Deze techniek wordt toegepast als er te weinig kaakhoogte is in de zijdelingse delen van de bovenkaak.
Kunstbot is er in veel soorten. Er wordt vooral gebruik gemaakt van Bio-Oss® of Bone Ceramic®, dat na verloop van tijd wordt geresorbeerd en omgezet in bot. Standaard wordt het kunstbot vermengd met eigen bot.

Behandelingen

IMPLANTOLOGIE  |  BOTOPBOUW  |  KRONEN  |  ESTHETISCH FACINGS